Udupi District Chess Association

Detailed Result

Chanakya 2019 Chaduranga Sparde at Parkala

Sharan Rao

Sathwik Prabhu

Dhanush Ram

Sharath

Prajwal P