Udupi District Chess Association

Results

Jan 6 2019

Chanakya 2019 Chaduranga Sparde at Parkala

Sharan Rao

Sathwik Prabhu

Dhanush Ram

Sharath

Prajwal P

Dec 2 2018

Sri Narayana Guru Trophy 12th Inter District Chess Tournament 2018

Shiva Chetan Halemane

Sharan Rao

Manvith K

Dhanush Ram M

Dhrikshu K Vasanth

Oct 7 2018

Inter District Chess Tournament at Brahmavar

Sharath Manipal

Praveen Kamath

Poornesh C Mogaveera

Hermon Dian Saldhana

Rajath Kumar

Aug 5 2018

Inter District Chess Tournament at Nitte

Sharan Rao

Samarth J Rao

Aathish B Shetty

Hermon Dian Saldhana

Praveen Kamath

Jun 10 2018

Inter District Chess Tournament at Karkala

Isha Sharma

Devidas Suresh Pai

Chirag Hirinja

Prashanth J Naik

Poornesh C Mogavera

Jan 8 2017

10th Inter District Chess Tournament 2017 @ Kapu

Sharan Rao

Mahima Sherigar

Vinay Kumar S Hiremat

Nithin Shetty

Ravi S Hegde

Aug 14 2016

Inter District Chess Tournament @ Nitte

Sharan Rao

Drikshu Kiran Vasanth

Isha Sharma

Nagendra B

Chandan Sharma

Jan 10 2016

Inter District Chess Tournament 2016 @ Kapu

Nithin S Shetty

Harish Kumar

Dec 30 2015

1st NATIONAL OPEN FIDE RATED CHESS TOURNAMENT at MANIPAL UNIVERSITY

IM Stany G.A.

Muthaiah Al

Balkishan A.

IM Girinath P.D.S.

Gahan M.G.

Nov 29 2015

District chess Tournament

Gurumurthy

Benny

Sharath

Aug 23 2015

Inter District Chess Tournament 2015 @ Kundapura

Isha Sharma Belthangady

Sachin Kundapura

Devidas S Pai Manipal

Hermon Mangalore

Harish Kumar Udupi

May 17 2015

1st Udupi District National Open Fide Rating Chess Tournament

IM Girinath PDS

IM Shivananda BS

Arvind Shastry

Dhanush Bharadwaj

Sharan Rao